Begravningsbyrå i Göteborg
En värdig begravning till en rimlig kostnad
Om Fondkistan begravningsbyrå i Göteborg

Om Fondkistan begravningsbyrå

Fondkistan begravningsbyrå startades 1993 av Lars Elofsson i Sollentuna efter att han namnändrat sitt tidigare företag Falköpings Träprodukter (etablerad 1927) som var en kistfabrik. Han försökte sälja sina kistor till den ordinarie branschen men vann inget gehör utan startade i stället en kedja begravningsbyråer med lite annorlunda inriktning:

  • lågt fast grundpris på begravning - endast en kista
  • tillhandahållande av bårtäcke
  • verksamheten drivs från entreprenörens hem
  • ingen särskild begravningsbil
  • en del av priset stöder medicinsk forskning

Fondkistan begravningsbyrå i Göteborg

Sedan 1996 då begravningsverksamheten kom igång har verksamheten i Fondkistan Göteborg utvecklats och vår begravningsbyrå i Göteborg finns idag i egna lokaler på Odinsgatan 21. I mycket fungerar vi som andra traditionella begravningsbyråer i Göteborg men grundidéerna kommer alltid att finnas kvar, en begravning till en rimlig kostnad. Vårt grundpris är 9 900 kr och i grundpriset ingår det viktigaste man behöver för begravning.

Stiftelsen Fondkistan

Fondkistan är de enda begravningsbyråer som genom varje erhållet begravningsuppdrag aktivt bidrar ekonomiskt till viktiga medicinska forskningsprojekt. Avsättning sker med 5 % av inköpspriset för försålda kistor och urnor av Fondkistan AB till Stiftelsen Fondkistan. Stiftelsen står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholm samt auktoriserad revisor. De fyra forskningsområden som stiftelsen stöder är:

  • Cancer
  • Hjärt-kärl och lungsjukdomar
  • Alzheimers sjukdom
  • Medfödda missbildningar

Varmt tack!
Till alla Er som genom att beställa begravning hos Fondkistan begravningsbyrå givit ett värdefullt stöd till medicinsk forskning och bidragit till stipendieutdelning om en kvarts miljon kronor under 2010.