En värdig begravning till en rimlig kostnad

Bouppteckning

En bouppteckning görs som regel alltid, det skall ske inom tre månader från dödsdagen. En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte kunskaperna kan man vända sig till oss så hjälper vi till.

Formulär för bouppteckning kan också beställas från Skatteverket för den som vill göra bouppteckningen själv.

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras. Detsamma gäller om den döde hade stora skulder.