En värdig begravning till en rimlig kostnad

Min sista vilja

En handling för var och en, denna handling kan sedan vara till mycket god hjälp för anhöriga vid besök på begravningsbyrån och vid upprättande av bouppteckning. En begravning är ett komplicerat ärende med väldigt många valmöjligheter och har den avlidna själv formulerat sina önskemål så underlättar det för de anhöriga. Minnet av begravningen skall vara fint och då skall man inte känna ånger över att man fattade för snabba beslut eller tveksamhet över om det verkligen var så här man önskade det. Att fylla i "Min Sista Vilja" visar på omtanke om sina anhöriga och underlättar sorgearbetet. Att även fylla i den ekonomiska delen är en stor hjälp vid upprättande av bouppteckning.

Formuläret försöker vara så heltäckande som möjligt varför många frågor inte gäller alla. Avsikten är också att väcka tankar och funderingar kring det man inte själv kommit på.

Behöver du hjälp och råd kan Du alltid ringa oss: 031 - 774 07 75

Klicka nedan för att ladda hem dokumentet.

Observera att det är viktigt att du skriver ut dokumentet och fyller i samt
förvarar dokumentet så efterlevande enkelt kan hitta din sista vilja.